ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษดา ฟลอร์ แอนด์ เดคคอร์
37/175 หมู่4 ถ.ไสวประชาราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 0-2569-3422, 0-2569-3423 โทรสาร. 0-2569-3180 มือถือ 089-1332855 , 081-7322855